Project Vergeziel

Zorg op maat binnen de GGZ mbt psychose gevoeligheid

“VergeZielen: vergezellen op Ziels niveau”

Pag 1 Flyer – Project Vergeziel

pag 2 Flyer Project Vergeziel

Dit is Jim

Jim heeft stress, het lukt hem maar niet om zijn studie architectuur af te ronden en hij ziet zijn vrienden niet meer. Thuis heeft hij vaker ruzie, hij trekt zich terug op zijn kamer, alleen. Hij voelt zich eenzaam, niemand ziet het en hij schaamt zich. Jim krijgt het idee dat de wereld tégen hem is.

Op den duur beleeft hij bijzondere dingen, hij krijgt opdrachten van buiten en ontwikkelt een theorie over beïnvloeding via de post wat hem bang en achterdochtig maakt. Zijn vader en broer weten niet meer wat ze met hem aan moeten en spreken hem hierop aan. De eenzaamheid wordt groter, hij voelt zich niet begrepen en zijn familie wordt alleen maar bang. Jim heeft een psychose. Jim zelf kent niemand die dit ook heeft doorgemaakt, hij voelt zich nog steeds alleen en vertrouwt niemand. Zijn familie weet zich geen raad.

Het ‘Probleem’

De familie van Jim wordt eerst streng en daarna bang. Ze begrijpen niet wat er aan de hand is en weten ook niet goed hoe ze moeten reageren. Ze verliezen de ‘verbinding’ met Jim omdat ze niet weten hoe ze met hem moeten communiceren. Op den duur beleeft hij bijzondere dingen, hij krijgt opdrachten van buiten en ontwikkelt een theorie over beïnvloeding via de post wat hem bang en achterdochtig maakt. Zijn vader en broer weten niet meer wat ze met hem aan moeten en spreken hem hierop aan. De eenzaamheid wordt groter, hij voelt zich niet begrepen en zijn familie wordt alleen maar bang.

Jim heeft een psychose. Jim zelf kent niemand die dit ook heeft doorgemaakt, hij voelt zich nog steeds alleen en vertrouwt niemand. Zijn familie weet zich geen raad.

De oplossing: Project Vergeziel / Vergezielen

Wij zijn ervan overtuigd dat een behandeling zich niet alleen op de hoog gevoelige kant van een cliënt moet richten, maar juist ook op datgene wat nog rest. De ‘restcapaciteit’ wordt in het huidige systeem onvoldoende benut en dáár ligt een gemiste kans. Op een kosteneffectieve manier kan de
naaste, de ervaringsdeskundige en de behandelaar hier beter in opgeleid worden en inspringen. 

In de huidige (triade) handelingsdriehoek Arts-Cliënt-Naaste wordt dit gemist, onder andere omdat de naaste te weinig in beeld is en er te weinig educatie is voor die naaste. Hoe ga je hier nu mee om? Wat kun je zelf als familie of naaste doen. Je kent toch dikwijls de cliënt heel goed. Wat kun je met die kennis doen om te helpen? Blijft de vraag aan de professionals:

Wat moet je als naaste kennen, kunnen en zien om werkelijk een bijdrage te kunnen leveren binnen het zorg systeem?

Tenslotte kunnen in de (triade) driehoek ook ervaringsdeskundigen voor de cliënten en de naasten een grote rol spelen. Een naaste kan een behandelaar ook van alles vertellen over de cliënt en op deze manier een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel.

Project Vergeziel: Huis VergeZiel

Ik, Bas Kloppenborg, in samenwerking met specialisten van NBDG in Assen, ben bezig met het opzetten van een project, dat moet uitmonden in een beweging voor mensen zoals Jim: Huis VergeZiel. Elke stad in Nederland zou een plek moeten hebben waar patiënten met een psychosegevoeligheid zich welkom voelen. Een plek die laagdrempelig is en waar een ongedwongen sfeer heerst. Cliënten kunnen bijvoorbeeld komen eten en aan therapeutische/educatieve activiteiten deelnemen (ook in de vorm van sport of ontspanningsoefeningen).

Psycho Sociale Zorg

Er is aandacht op maat vanuit een psycho sociaal perspectief. We gaan op zoek naar waarom men elke keer weer grijpt naar de wiet, paddo’s of andere middelen. Waar komt de verveling vandaan?  Aandacht vanuit psycho sociale zorg is nodig om om structureel oorzaken van gevoeligheden te onderzoeken en taal te geven. Hier treffen de cliënten ervaringsdeskundigen en behandelaars. Ook naasten krijgen hier begeleiding en zo worden ze meer betrokken in de begeleiding. Het uiteindelijke doel van deze beweging is om de frequentie van gedwongen opnames te verminderen en acceptatie en rehabilitatie van psychosegevoelige personen in de maatschappij te verhogen. Het bestrijden van het stigma rondom psychische gevoeligheid 

Vergezielen

Zolang de huizen er nog niet zijn, verdienen naasten begeleiding in het ‘onderhandelen’ met stroperige GGZ instellingen om goede op maat af te dwingen. Hoe kunnen we de kennis in de kleine netwerken van naasten gebruiken om de zorg te ‘sturen’, zorg dragen in continuïteit in de zorg. De hoge frequentie aan wisselingen in behandelaar maken dat cliënten dikwijls weer van voren af en aan moeten beginnen in diagnose en vaststelling van behandeling. Naasten kennen vaak de client beter dan de behandelaar. Dit moeten we benutten.

Pilot

Dit project moet beginnen met pilots. Per pilot zijn naast cliënten, minimaal 1 psychiater en 2 SPV-ers
nodig en een juiste locatie in de stad of een wijk. Personeel wordt gezocht, evenals de financiën. Er wordt
samengewerkt en voortgebouwd op de succesvolle praktijken van Enik Recovery college , bijJules en bijbram.nu en een selectie uit de vele vormen van psycho-educatie die in Nederland al voorhanden is.
Zorg op maat, gericht op rehabilitatie, en alleen medicatie als het ecvht niet anders kan. Heeft u nog ideeën hierover en/of middelen of een wil om mee te doen? U bent van harte uitgenodigd!

Meer informatie?