Actieleren oefenen en samen werken met de juiste partners om continue verbetering op onze verbeter trajecten te garanderen.

  • The fifth discipline fieldbook benadrukt engagementvaardigheden, het opbouwen van een gedeelde visie en systeemdenken
  • Presencing/Theory ‘U’ vormt een aanvulling op het waarnemen van het zien, als een complemen-taire dimensie van ‘rationeel’ systeemdenken, waardoor we onszelf en anderen in de ‘stroom’ van kennis kunnen begeven wanneer deze naar voren komt,
  • Fierce conversations – “Zakendoen is niets meer dan een doorlopend gesprek. Eén gesprek per keer. Als je elke dag de juiste gesprekken voert, zal je bedrijf floreren ”
  • Finding Sanctuary – De juiste omgeving creëert ruimte ‘die luisteren mogelijk maakt’. Monastieke traditie biedt op nieuwe manieren leren luisteren.
 a.o….