“Alles is mogelijk, zolang je maar met de juiste mensen, in de juiste omgeving, het juiste gesprek kunt voeren …?” 

“… Hoe dikwijls kom je er later achter dat de juiste mensen er niet waren, de omgeving niet werkte of het ‘het gesprek’ gewoon niet liep?” 

shpKlop regelt dit voor U !